Loading cart contents...
View Cart Thanh toán
Cart subtotal:

FREE SHIPPING, COD TOÀN QUỐC

DANDRUFF PILL LOMA LUX


689,000 517,000

Share:
Chi tiết sản phẩm

DANDRUFF PILL LOMA LUX – HEALTHY SCALP FROM WITHIN

 • TOTALLY UNIQUE – 7 NATURAL ACTIVE MINERAL INGREDIENTS RELIEVE DANDRUFF
 • RELIEVES DANDRUFF FLAKES, ITCHY SCALP, DRYNESS, IRRITATION, OILY SCALP
 • DERMATOLOGIST DEVELOPED EXCLUSIVE MINERAL TECHNOLOGY IS TAKEN ORALLY, JUST LIKE A VITAMIN
 • GOODBYE HARSH & SMELLY DANDRUFF SHAMPOOS
 • WHEN USED REGULARLY, HELPS RELIEVE DANDRUFF
 • NATURAL MINERALS / VEGAN / LACTOSE FREE / GLUTEN FREE

144 Pills – About a 1 month supply. As Dandruff Pill works internally , results are gradual. We recommend a 12 week course to achieve optimal results. Continue taking as long as beneficial.

Dặn dò:

Adults & children 50 lbs & Up, Take ONCE per day as indicated on the chart below according to your weight:

 • 50 – 100 lbs: (2) Pills Daily
 • 100 – 150 lbs: (4) Pills Daily
 • 150 – 200 lbs: (6) Pills Daily
 • 200 – 250 lbs: (8) Pills Daily
 • Over 250 lbs: (10) Pills Daily
Lời khuyên:
 • At Loma Lux, One Size Doesn’t Fit All. We’ve designed Dandruff Pill with customized dosage according to your weight – for optimal results.
 • Directions: Adults & children 50 lbs. & Up: Take ONCE per day as indicated on the chart below according to your weight
 • Swallow whole. For optimal absorption, take orally at bedtime or in the morning – on an empty stomach. Do not eat or drink anything but water for 1 hour after taking.
 • 144 Pills – About a 1 month supply. As Dandruff Pill works internally , results are gradual. We recommend a 12 week course to achieve optimal results. Continue taking as long as beneficial.
 • DO NOT USE: * if you have kidney disease * in children under 12 years old * children under 50 lbs. * if pregnant
  Ask a doctor before use if * you have a known sensitivity to nickel or costume jewelry * a known sensitivity to any ingredients in this product
  Stop use and ask a doctor if * skin rash appears *feelings of nervousness occur *if condition worsens or does not improve after regular use of this product
  If pregnant, do not use.
  If breast-feeding, ask a doctor before use.
  Keep out of reach of children. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Thành phần:

In each 750 mg pill

 • Kali Bromatum
 • Kali Muriaticum
 • Kali Sulphuricum
 • Natrum Muriaticum
 • Sulphur
 • Calcarea Carbonica
 • Niccolum Sulphuricum
Đối tượng sử dụng Acne Pill là cả người lớn và trẻ em trên 10 tuổi những người gặp phải vấn đề về rối loạn viêm da. Mụn trứng cả ở trên cơ thể.  
Điều trị mụn ở mực độ nhẹ đến trung bình. Cả hai dạng viêm da và không viêm da.
Acne Pill không thể giúp điều trị với các sẹo mụn trứng cá hiện có, nhưng bằng cách sử dụng Acne Pill thường xuyên nó có thể ngăn ngừa sẹo mụn trong tương lại.
Chúng tôi khuyên là không nên sử dụng viên uống trị mụn Loma Lux Acne Pill. Vì sự an toàn của bạn và đứa trẻ là trên hết.
Viên uống trị mụn Acne Pill không ảnh hưởng đến thuốc theo toa của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên luôn hỏi và kiểm tra sức khoẻ với bác sĩ của bạn.
Có. Bạn có thể dùng Acne Pill với các sản phẩm chăm sóc da bất kỳ. Trừ sản phẩm có kê đơn để trị mụn.